Latvijas iedzīvotāji domā, ka viņu ienākumi palielināsies

By | 29 aprīlis, 2020

2016. gada martā sabiedriskās domas pētījumu uzņēmuma “TNS” veiktā aptauja liecina, ka 45% Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju uzskata, ka viņu ienākumi 2016. gadā paliks nemainīgi.  Pie šī viedokļa pieturās, galvenokārt, lauku reģionos dzīvojošie un cilvēki vecumā no 40 līdz 55 gadiem.

Salīdzinoši 26% ekonomiski aktīvo iedzīvotāju prognozē, ka viņu ienākumi 2016. gadā palielināsies. Lielākā daļa respondentu šajā grupā ir jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kā arī cilvēki no pārējām vecuma grupām, kuru ienākumi veido vismaz 701 eiro mēnesī (neto).

Nedaudz vairāk par 20% jeb viena piektā daļa Latvijas Republikas iedzīvotāju uzskata, ka viņu ienākumi 2016. gadā samazināsies. Jau tradicionāli – gandrīz katrs desmitais (9%) nevarēja vai negribēja atbildēt uz šo jautājumu.

Aptauja tika veikta no š.g. 22. līdz 24. martam, aptaujājot 1000 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 55 gadiem. Šīs vecumgrupas iedzīvotāji tiek uzskatīti par ekonomiski visaktīvākajiem. Pētījums neaptver pensionārus, kuru ienākumi, lielākoties, veidojas no vecuma pensijas, retāk izdienas pensijas saņemšanas.

Saskaņā ar socioloģijas teorijām, aptaujājot 1000 iedzīvotājus (to darot pareizi) ir iespējams iegūt reprezentatīvu viedokli par visas valsts iedzīvotāju viedokli. Kļūdas procents korekti noformētiem pētījumiem tiek lēsts 3% robežās, taču prakse pierāda, ka daļa iedzīvotāju reizēm sniedz nepatiesas atbildes.

Tuvākajā laikā publicēsim informāciju par iedzīvotāju domām šajā sakarā Covid-19 krīzes kontekstā.