Ūdens attīrīšanas sistēmas

By | 17 maijs, 2021

Privātmājās, kas nav pieslēgtas centrālajai ūdensapgādes sistēmai (pilsētās) viena no lielākajām problēmām mēdz būt nepietiekama dzeramā ūdens tīrība. Negaršīgs, olains, dzelžains vai pārāk mīksts ūdens rada problēmas, taču tas var būt arī ķīmiski vai bioloģiski piesārņots.

Kvalitatīvs ūdens ir viens no veselības uzturēšanas priekšnosacījumiem un to mēs lietojam diendienā. Šī iemesla dēļ ir vērts ieguldīt pūles un līdzekļus, lai ģimene varētu baudīt tīru ūdeni katru dienu.

Vai man mājās ir tīrs ūdens?

Lai pārbaudītu ūdens kvalitāti atliek to pasmaržot, pagaršot un kādu laiku izmantot sadzīvē. Šādā veidā mēs atklāsim tādas ūdens kvalitātes problēmas kā paaugstināts dzelzs (rūsains ūdens) vai sēra daudzums (ūdens garšo pēc olām un smird), pārāk ciets (aizkaļķo tējkannu, caurules un boileri) vai pārāk mīksts (nevar nomazgāt ziepes no rokām).

Reālā dzīvē  tomēr ir novērojamas arī citas problēmas – paaugstinās mangāna saturs, organiskais (lapas, kukaiņi, gliemeži) ķīmiskais un bakterioloģiskais piesārņojums no apkārtējiem laukiem, atkritumiem, kanalizācijas u.c. problēmas. Noskaidrot šīs vainas var palīdzēt tikai ūdens analīzes, ko var veikt speciālās laboratorijās Latvijā (BIOR, EGL un pie ūdens attīrīšanas uzņēmumiem).

Ar augstu varbūtību varam apgalvot, ka analīžu rezultāti nebūs iepriecinoši, ja vien nedzīvojat no citiem pilnīgi izolētā apvidū, kur netiek veikta saimnieciskā darbība un arī tā vēl nebūs nekāda garantija, ka ūdens būs teicams.

Ir cilvēki Latvijā, kas izvēlas lietot avotu ūdeni, piemēram, Karaļavota vai vietējo avotiņu. Diemžēl saimniesiskā darbība avotu tuvumā vai nepienācīga to apkope var sabojāt arī šādas, šķietami ideālas dzeramā ūdens sagādes vietas. Atbildīgajām pašvaldībām šeit būtu regulāri jāveic ūdens analīzes un vajadzības gadījumā jāveic pasākumi, lai ūdens kvalitāti uzlabotu.

Pieņemot, ka esat gana atbildīgi, ir vērts pārbaudīt sava ūdens tīrību. Kad ūdens analīžu rezultāti ir saņemti atliek sākt risināt problēmas, lai uzlabotu dzeramā ūdens kvalitāti savā mājā. Rezultāti ir ļoti svarīgi, tādēļ saglabājiet tos drošā vietā vai nofotografējiet un nosūtiet sev uz e-pastu.

Ūdens attīrīšana mājas vajadzībām

Atkarībā no ūdens analīžu rezultātiem un vēlmēm ir iespējami vairāki turpmākās darbības varianti. Vieglākos gadījumos var iztikt ar atsevišķu ūdens filtru uzmontēšanu un to elementu periodisku nomaiņu. Piemēram, ja ūdenī ir paaugstināts dzelzs saturs, būs jāizmanto ūdens atdzelžošanas filtri, bet tā mīkstināšanai speciāli ūdens mīkstināšanas filtri.

Ideāli tīru ūdeni, ko var izmantot pat pārtikas vai medikamentu ražošanā var iegūt, ja tiek izvēlēti reversās osmozes filtri. Konkrēts risinājums katrāūdens filtrs situācijā būs atšķirīgs un ne vienmēr ir nepieciešama kompleksa ūdens attīrīšanas sistēmas izveide. Ja tāda tomēr tiek veidota, tad vairumā gadījumu tiks izmantoti vairāki ūdens attīrīšanas filtri:

  • priekšfiltrs – izmanto mehāniskai attīrīšanai, atdalot daļiņas līdz 10 mikroniem. Šis filtrs aizsargā pret smilšu graudu nokļūšanas ūdens sūknī un tālāk ūdens apgādes sistēmā. Šis mūsdienās tiek izmantots arī iegūstot ūdeni no akas, kurā iegremdēta ūdens caurule ar pretvārstu galā.
  • galvenais filtrs  satur speciālus materiālus (anjonu apmaiņas sveķi, kvarcs, inertie sveķi u.c.), kas attīra ūdeni no organiskajām vielām, samazina tā cietību un attīra no dzelzs, mangāna, sāļiem, humusskābes, smagā metāla joniem.
  • pēcfiltrs, kas attīra ūdeni no sīkām vielas daļiņām, līdz 5 mikroniem, kas reizēm paslīd garām pirmajiem diviem filtriem. Šī filtra uzdevums arī ir noņemt dažādas smakas un piegaršas.

Ūdens filtrēšanas rezultātā tiek iegūts tīrs un baudāms ūdens.

Lai arī process ir gana sarežģīts, tomēr gala lietotājiem par to nav jālauza galva. Gadu gaitā zinātnieki ir uzkrājuši milzīgu pieredzi un labas prakses standarti ir iestrādāti ūdens attīrīšanas sistēmu filtros un iekārtās.

Ūdens attīrīšanas sistēmas apkopes

Lai ūdens attīrīšanas sistēma ilgi kalpotu un izvairītos no liekiem kapitālieguldījumiem nākotnē, ir svarīgi sekot ūdens filtru stāvoklim. Tajos esošās aktīvās vielas ir regulāri jāattīra, skalojot ar sālsūdeni.

Automātiskajām sistēmām šis process notiek automātiski, saskaņā ar iepriekš veiktajiem uzstādījumiem – pēc noteikta laika, piemēram, 10 dienām vai pēc noteikta ūdens daudzuma izlietošanas. Ja izvēlēti manuāli risinājumi, tad ūdens filtru stāvoklim ir jāseko pašam un jāveic elementu tīrīšana un skalošana noteiktā laikā. Skalošana un nomaiņa nav sarežģīta, taču var būt gana laikietilpīga. Šī iemesla dēļ mūsdienās ūdens attīrīšana privātmājās noris, galvenokārt, izmantojot speciālas ūdens attīrīšanas iekārtas.

Pēc uzstādīšanas atliek sekot ūdens filtru tīrībai. Šajā procesā tiek izmantotas speciālas sāls tabletes, kuru daudzums iekārtā ir regulāri jāapapildina. Situācijās, kad ūdens attīrīšanas iekārta tiek uzstādītas tikai sezonāli apdzīvotās telpās, ir svarīgi tās pirms pamešanas iztukšot pilnībā vai piepildīt ar sālsūdeni. Tādā veidā ūdens attīrīšanas sistēmas elementi tiks pasargāti no sasalšanas un tās radītās deformācijas riskiem.

Cik izmaksā ūdens attīrīšanas iekārtas?

Atkarībā no izvēlētā risinājuma ūdens attīrīšanas elementu iegāde privātmājas vajadzībām var izmaksāt no dažiem desmitiem līdz vairākiem simtiem un pat tūkstošiem eiro. Piemēram, atsevišķi ūdens filtri maksā dažus desmitu eiro, bet ūdens attīrīšanas iekārta vidēji no 200 eur līdz 700 eur.

Ne vienmēr dārgākais variants ir arī labākais. To, kura sistēma būs labāka noteiks ūdens analīžu rezultāti. Retos gadījumos, kad māja uzbūvēta sevišķi piesārņotā vidē ieguldījumi var būt arī būtiski lielāki.

Iekārtas uzstādīšanu katrs pats var veikt saviem spēkiem, bet, lielākoties santehnikas un ūdens attīrīšanas uzņēmumi uzstāda iekārtas paši, kā arī vajadzības gadījumā nodrošina to garantijas apkopi un elementu maiņu.

Kas Latvijā kontrolē dzeramā ūdens kvalitāti?

Latvijā pie centrālās ūdens apgādes sistēmas ir pieslēgti aptuveni 75% mājsaimniecību. Par ūdens kvalitāti šajās vietās rūpējas attiecīgās pašvaldības dienesti, bet ūdens kvalitāti valstī kopumā uzrauga Veselības inspekcija. Diemžēl neviena valsts institūcija neatbild par ūdens kvalitātes kontroli mazāk apdzīvotās teritorijās vai lauku mājās. Šeit dzīvojošie paši ir atbildīgi par dzeramā ūdens tīrību un par tā kvalitāti var pārliecināties, veicot ūdens analīzes.