Valsts un pašvaldības pakalpojumi finanšu sektorā

By | 29 aprīlis, 2020

Latvijas valsts un pašvaldību iespējas iesaistīties publiskās – privātās partnerības pasākumos līdz šīm nav bijusi sevišķi aktīva. Galvenā uzmanība ir tikusi koncentrēta uz ES fondu naudas apguvi, nevis reālu sadarbību starp privātuzņēmumiem un valsti vai pašvaldību. Sadarbības uzlabošana ļautu pāriet no tēriņiem, kas vērsti uz infrastruktūras uzlabošanu un pilsētu izskaistināšanu uz projektiem, kas rada reālu pievienoto vērtību – darba vietas, investīcijas un jaunradītu vērtību, kas atspoguļojas reālā iedzīvotāju pirktspējas pieaugumā.

Finanšu sektorā ne valsts, ne pašvaldības vairs nepiedāvā iespējas iedzīvotājiem saņemt aizdevumus. Līdz ar Hipotēku un zemes bankas likvidāciju tika izveidots finanšu instruments Altum, taču privātpersonu kreditēšana tika atdota komercbankām. Lai arī Altum finansē uzņēmumu attīstību, t.sk. mazo uzņēmumu attīstību, tomēr privātpersonām no šādām aktivitātēm ir mazs labums. Komisijas maksas par visiem darījumiem tiek maksātas privātām bankām un arī naudu var noguldīt tikai privātbankās.

Tā rezultātā kredītiestādes var sēdēt uz saviem naudas podiem, neliekoties ne zinis par valsts vēlmi aktivizēt kreditēšanu, veicināt ekonomikas izaugsmi, atbalstot uzņēmējus. Vienīgais pasākums, ko reāli var sajust jaunās ģimenes ir mājokļu kreditēšanas programma, kuras ietvaros valsts garantē pirmo iemaksu. Līdz šim šo iespēju ir izmantojušas jau aptuveni 200 ģimenes, taču plānots, ka to skaits tuvākajā laikā būtiski pieaugs.

Mazu, taču, iespējams, kādam nozīmīgu atbalstu sniedz iespēja apmaksāt pakalpojumu rēķinus bez komisijas maksas pašvaldību komunālo pakalpojumu uzņēmumu filiālēs. Lai arī ietaupījums ir tīri simbolisks, dažiem pensionāriem tas ir pietiekami liels iemesls, lai priekā gavilētu visu dienu, vai mērotu ceļu uz komunālo daļu, lai apmaksātu rēķinus. Šobrīd Latvijā norisinās (vismaz plānos) kārtējā reģionālā reforma, kuras mērķis ir apvienot pašvaldības lielākos subjektos, padarot tos reāli konkurētspējīgākas. Līdz šim tas vēl nav noticis, tādēļ iedzīvotāji ir spiesti samierināties vietumis ar ļoti ierobežotiem publiskajiem pakalpojumiem.

Varam progenozēt, ka pašvaldību apvienošana lielākos subjektos ir tikai laika jautājums. Līdz šim apvienošanu kavē vietējo administrāciju nevēlēšanās zaudēt amatus, kas nereti tiek noklusēts, slēpjoties aiz iedzīvotāju interesēm.