Privātie bērnudārzi Rīgā

By | 10 marts, 2023

Bērnam augot, gandrīz ikvieni jaunie vecāki, kas dzīvo Rīgā, sastopas ar bērnudārzu problēmu. Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs rindas ir garas un var nākties gaidīt līdz bērna 4 vai pat 5 gadu vecumam. Atsevišķos Rīgas mikrorajonos situācija ir labāka, taču nebūt ne tik optimāla kā varētu vēlēties. Parasti vecāki lasa atsauksmes internetā un vēlas savu bērnu laist nevis jebkurā, bet konkrētā bērnudārzā. Rezultātā bērnam sasniedzot vēlākais 1,5 gadu vecumu daudzām jaunajām māmiņām privātais bērnudārzs Rīgā ir gandrīz vai vienīgā alternatīva. Nedaudz labākas iespējas ir tiem jaunajiem vecākiem, kas Rīgas bērnudārzu rindā ir reģistrējušies uzreiz pēc bērna piedzimšanas, taču arī tas ne vienmēr garantē panākumus.

Kādēļ privātie bērnudārzi ir pieprasīti?

  • Pieejamība. Situācijās, kad nav pieejama vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, privātie bērnudārzi ir noderīga alternatīva.
  • Atšķirīga pieeja un metodes. Jaunie vecāki mūsdienās ļoti pievērš uzmanību bērnu izglītošanai un labsajūtai. Valdorfskola, Montessori un citas metodes sola individuālu pieeju katram bērnam un vecāki ir gatavi par to maksāt.
  • Pašvaldības līdzfinansējums sedz pusi vai vairāk kā pusi no bērna izglītošanas uzņēmēju uzturētās pirmsskolas izglītības iestādēs. Piemēram, “Pirmie soļi” privātais bērnudārzs (skat. https://pirmiesoli.lv/)  ar 2 filiālēm Rīgā par katru bērnu prasa samērā augstu cenu – 650 eur mēnesī, plus 5,30 eur dienā par ēdināšanu. Ja bērns apmeklē bērnudārzu katru dienu, tie ir vairāk kā 750 eur mēnesī,  taču bērnam līdz 4 gadu vecumam Rīgas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu 328 eur apmērā (skat. Rīgas Izglītības departamenta informāciju šeit – https://katalogs-iksd.riga.lv/lv/Iestade/PIRMIES). Rezultātā maksa par dārziņu vecākiem samazinās uz pusi, ja neskaita ēdināšanas izmaksas.
    Tas joprojām ir daudz, taču daudz labāk nekā maksāt pilnu cenu. Ja izdodas atrast lētāku dārziņu, piemēram, par 350 – 450 eur mēnesī, tad izmaksas būs vēl zemākas.
  • Sadarbība ar vecākiem. Jebkurš privātais uzņēmējs zina, ka viņa bizness ir atkarīgs no sadarbības ar klientu. Pirmsskolas izglītības iestāžu kontekstā klienti ir gan bērni, gan vecāki. Privāto iestāžu vadītāji pievērš lielu uzmanību, lai veidotu ar vecākiem draudzīgas attiecības. Šeit lieti noder – individuālas sarunas ar vecākiem, ziņu sūtīšana Whatsapp, e-pastos un pa telefonu, kā arī dažādu pasākumu organizēšana ar vecāku iesaisti.
  • Bērnu draudzība. Mūsdienu vecāki ļoti jutīgi uztver bērnu saskarsmes problēmas. Ja bērnam būs draugi bērnudārzā un viņš uz to ies ar prieku daudzi būs gatavi maksāt augstu cenu, lai neradītu bērnam psiholoģiskus satricinājumus, pārejot uz citu bērnudārzu. Situācijās, kad sadraudzējas ne tikai bērni, bet arī vecāki tiek izveidota neliela komūna, kuras dalībnieki ir gatavi maksāt par bērnu izglītošanu privāti arī situācijās, kad pienāk vieta dārziņā.

Kā pieteikties bērnudārzā Rīgā?

Jūs varat pieteikt savu bērnu pirmsskolas izglītības iestāžu rindā Rīga 4 veidos:

Dodoties reģistrēt bērnu pirmsskolā klātienē jums ir līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase, ID karte) un bērna dzimšanas apliecība vai pase. Ja neesat bērna vecāks (vecmāmiņa, vectēvs, tante audžuvecāks), jums ir jābūt noformētam kā aizbildnim.

Līdz cik gadiem ir jāapmeklē bērnudārzs?

Saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu pirmsskolas izglītību apgūst bērni līdz 7 gadu vecumam, t.i. skolas gaitu uzsākšanas. Vajadzības gadījumā šo periodu var pagarināt par vienu gadu (vecāku vēlme, ģimenes ārsta, psihologa atzinums). Tas nozīmē, ka bērnudārzā var iet arī līdz 8 gadu vecumam, bet daļa vecāku laiž bērnus skolā jau 6 gadu vecumā.

Pirmsskolas vecuma bērni mācās, galvenokārt, rotaļu nodarbību veidā, kas ir konkrētam vecumam piemērotākā pedagoģiskā metode. Ja vecāki vēlas pirmsskolas izglītības programmu bērns var apgūt arī mājās, taču pirms tam ir jāparaksta līgums ar kādu pirmsskolas izglītības iestāde, kas nodrošinās ar vajadzīgajiem uzdevumiem un periodiski pārbaudīs apgūtās zināšanas. Par to netiek liktas atzīmes un šādu pārbaužu veids ir pārliecināties par ģimenē realizēto apmācību atbilstību izglītības standartam.

Vērts atzīmēt, ka ne pašvaldības, ne privātie bērnudārzi nevar rīkot bērniem iestājpārbaudījumus. Ja vecums ir atbilstošs, ir brīvas vietas un nav nepārvaramas varas apstākļi, bērns ir jāuzņem bērnudārzā. Privātie bērnudārzi Rīgā un citur Latvijā var papildus ieviest savus kritērijus, taču arī šeit nekādi iestājpārbaudījumi nav pieļaujami.